Postingan

Menampilkan postingan dari Februari, 2015

Pengertian Pelanggaran hak dan Pengingkaran kewajiban sebagai warga negara berikut contoh

Pelanggaran hak dan Pengingkaran kewajiban sebagai warga negara Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara

Contoh :
1. Tidak mendapatkan persamaan hukum
2. Dilarang Mengeluarkan pendapat
3. Tidak mendapatkan Kesempatan Memilih
4. Tidak mendapatkan pengajaran
5. Tidak mendapatkan pendidikan
6. Ditangkap tanpa melalui proses hukum yang berlaku
7. Tidak mendapatkan perlindungan hukum
8. Tidak mendapatkan layanan hukum
9. Pembatasan hak politik
10. Pembungkaman Pers

 Lihat juga

Pengingkaran kewajiban dilakukan warga negara yang mengingkari kewajiban yang ditentukan pemerintah

Contoh :

1. Tidak membayar pajak
2. Melawan hukum
3. Tidak menjaga ketertiban
4. Melanggar aturan yang berlaku
5. Tidak ikut menpertahankan NKRI
6. Berperilaku anarkis
7. Tidak menjaga kesatuan dan kesatuan
8. Menghianati Negara
9. Tawuran antar pelajar
10. Melanggar HAM


Lihat Juga:

Sajarah Tokoh jeung panokohan Pawayangan Basa Sunda


 Wayang nyaeta seni lalajoaneun awit Indonesia anu ngembang pesat di Pulo Jawa sarta Bali. Pintonan ieu oge populer di sababaraha wewengkon sepertos Sumatera sarta Semenanjung Malaya oge ngabogaan sababaraha budaya wayang anu terpengaruh ku kabudayaan Jawa sarta Hindu.
UNESCO,lembaga anu membawahi kabudayaan ti PBB,dina 7 Nopember 2003 netepkeun wayang minangka lalajoaneun kalangkang boneka tersohor ti Indonesia,hiji pusaka mahakarya dunya anu tak ternilai dina seni ngomong (Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity).
Saleresna,pintonan boneka tak ngan aya di Indonesia margi seueur deui nagara sanes anu ngabogaan pintonan boneka. Nanging pintonan kalangkang boneka (Wayang) di Indonesia ngabogaan gaya ceuk sarta unikna tersendiri,anu mangrupa mahakarya awit ti Indonesia. Haturan eta pisan UNESCO memasukannya ka lebet Daptar Representatif Budaya Takbenda Pusaka Jalmi dina warsih 2003.
Tak aya buktos anu nembongkeun wayang parantos aya sateuacan ageman Hindu menyebar di Asia Kidul. Kinten-kinten seni pintonan dibawa lebet ku padagang India. Nanging,kegeniusan lokal sarta kabudayaan anu aya sateuacan asupna Hindu ngahiji kalawan hal mekar seni pintonan anu lebet masihan kelir tersendiri dina seni pintonan di Indonesia. Dugi ayeuna,catetan mimiti anu iasa dipibanda ngeunaan pintonan wayang asalna ti Prasasti Balitung dina Abad ka 4 anu nyoanten si Galigi mawayang
Sabot ageman Hindu lebet ka Indonesia sarta menyesuaikeun kabudayaan anu parantos aya,seni pintonan ieu barobah kaayaan media efektif nyebarkeun ageman Hindu. Pintonan wayang ngagunakeun carios Ramayana sarta Mahabharata.
Para Wali Salapan di Jawa,parantos ngabagi wayang barobah kaayaan tilu. Wayang Kulit di wetan,wayang wong di jawa keur sarta wayang orok2an di Jawa kulon. Nyaeta Raden Pites sarta Sunan Kali Jagi anu berjasa ageung. Carilah wayang di Jawa Kulon,orok2an ono dina nalika jawi,dugi papanggih wong na eusi na anu di keur,teu kenging ngan papanggih kulit na wae di Wetan di wetan wiwitan. Pilari jati salira eta di Kulon atawa Kulon atawa kula anu aya di jero harigu manah jalmi. Maksad para Wali luhur teuing sarta luhur filosofi na. Wayang eta tulen ti Jawa awit,pakeliran eta hartina pasangan antawis bayang bayang sarta barang awit na. Sepertos dua kalimah syahadat. Sedengkeun Pangeran masyrik wal magrib eta kedah di terjemahkan ka lebet nalika jawa tiheula anu hartina wetan kawitan sarta kulon atawa kula atawa kuring anu aya di jero. Carilah pangeran anu kawitan kahiji sarta anu aya di jero manah jalmi.

Tokoh pawayangan aya loba, diantarana nyaeta:

Pilih jeung klik salah sahiji

Duryodana
Drupadi
Sadewa
Nakula
Bima
Yudistira
Sangkuni


Catatan penulis: Sekian posting kali ini dan terima kasih telah mengunjungi blog ini. Mohon lakukan cek ulang bila ingin menggunakan konten dari blog ini untuk menghindari dari kesalahan. Bila menemukan hal yang salah, ingin mengoreksi, ataupun ingin sekadar memberikan pesan maupun saran, jangan segan untuk meninggalkan comment. Post-post di blog ini berasal dari berbagai sumber dari mulai catatan pribadi, tugas, pekerjaan rumah, hingga ujian penulis dari sejak smp, sma, hingga perguruan tinggi sehingga tidak luput dari kesalahan. Namun, hal tersebut tidak berarti menjadikan semua konten tidak dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa konten memang ada yang bersumber dari website bahkan blog lain, tetapi banyak juga yang bersumber langsung dari buku dan jurnal. Untuk konten yang bersumber langsung dari buku dan jurnal, penulis selalu berusaha untuk mencantumkan sumber. Di saat waktu luang, penulis akan berusaha untuk meng-update serta meningkatkan kualitas konten. Sekali lagi terima kasih telah mengunjungi blog ini, semoga konten-konten yang ada dapat membantu dan menambah pengetahuan(DKW).

Sadewa Basa SundaSadewa atawa Sahadewa (nalika Sansakerta: सहदेव , sahadeva) , nyaeta saurang protagonis dina wiracarita Mahabarata. Anjeunna nyaeta lepat saurang Pandawa , mung benten sareng Yudistira , Bima , sarta Arjuna anjeunna mah nyaeta anakna Batari Madrim , adina Batari Kunti. Anjeunna nyaeta wargi kembarna Nakula.


Sadewa boga akal dina elmu astronomi kenging bingbingan resi Drona. Sajaba ti eta , anjeunna oge seueur pangartina dina perkawis ngangon sapi. Ku alatan eta anjeunna iasa nyamur janten pangangon waktos di nagri Wirata anu dicaritaken dina Wirataparwa. Salila nyamur di Karajaan Matsya anu dipingpin ku Raja Wirata , Sadewa tanggel waler ngarawat sapi sarta sumpah jajar maehan Raja Gandara , Sangkuni , anu parantos ngakaya Sadewa sareng kulawargi Pandawa lianna sapanjang jumeneng. Anjeunna junun nyumponan sumpahna haturan maehan Sangkuni dua dinten saacan perang Baratayuda lekasan.


Diantara lima Pandawa , Sadewa anu nu mawi anom. Cacak kitu , anjeunna dianggap salaku anu nu mawi wijaksana di antawis maranehanana. Yudistira malih nyarita yen anjeunna langkung bijak batan Brihaspati , guru para dewa.


Sadewa nyaeta saurang ahli bentang anu hebat sarta dianggap uninga kajadian anu jajar lumangsung dina Mahabarata nanging anjeunna disupata yen lamun anjeunna ngabeberken naon anu dipikanyahona , sirahna jajar palih. Mangka ti eta , anjeunna condong cicingen dibandingkeun sareng barayana anu sanes.


Jiga Nakula (lancekna) , Sadewa oge satria ahli pedang anu hebet. Anjeunna oge ngadahup ka puteri Jarasanda , Raja di Magada.


Sakumna Pandawa babarengan ngadahup ka Drupadi , sarta Dropadi mere saurang putra ka sewang-sewang Pandawa. Tina junun hubunganana sareng Drupadi , Sadewa ngabogaan putra anu ngaranna Srutakama.


Sajaba ti eta , Sadewa ngabogaan putra anu ngaranna Suhotra ti istri anu lain/selain nyaeta Wijaya.Catatan penulis: Sekian posting kali ini dan terima kasih telah mengunjungi blog ini. Mohon lakukan cek ulang bila ingin menggunakan konten dari blog ini untuk menghindari dari kesalahan. Bila menemukan hal yang salah, ingin mengoreksi, ataupun ingin sekadar memberikan pesan maupun saran, jangan segan untuk meninggalkan comment. Post-post di blog ini berasal dari berbagai sumber dari mulai catatan pribadi, tugas, pekerjaan rumah, hingga ujian penulis dari sejak smp, sma, hingga perguruan tinggi sehingga tidak luput dari kesalahan. Namun, hal tersebut tidak berarti menjadikan semua konten tidak dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa konten memang ada yang bersumber dari website bahkan blog lain, tetapi banyak juga yang bersumber langsung dari buku dan jurnal. Untuk konten yang bersumber langsung dari buku dan jurnal, penulis selalu berusaha untuk mencantumkan sumber. Di saat waktu luang, penulis akan berusaha untuk meng-update serta meningkatkan kualitas konten. Sekali lagi terima kasih telah mengunjungi blog ini, semoga konten-konten yang ada dapat membantu dan menambah pengetahuan(DKW).

Nakula Basa Sunda

Nakula (nalika Sansakerta: नकुल , Nakula) , nyaeta saurang inohong protagonis dina wiracarita Mahabarata. Anjeunna teh anakna Batari Madrim , raka ipar Batari Kunti.

Nurutkeun Mahabarata , sakembar Nakula sareng Sadewa ngabogaan pangabisa istimiwa dina ngarawat jaran sareng sapi. Nakula digambarken salaku jalmi anu ngahibur pisan manah. Anjeunna oge taliti dina ngajalankeun pancenna sarta sok nitenan kabangor lancekna , Bima. Nakula oge ngabogaan kamaheran dina maenken pakarang pedang.

Waktos para Pandawa ngarandapan pangbuangan di jero leuweung , kaopat Pandawa (Bima , Arjuna , Nakula , Sadewa) palastra alatan nginum cai racun tina hiji dinya. Mangsa roh goib mere kasempetan ka Yudistira supados milih lepat sahiji ti kaopat barayana haturan dihirupkeun deui , Yudistira milih Nakula supados dihirupkeun deui. Perkawis ieu kajadian margi Nakula putra Batari Madrim pangkolotna , sarta Yudistira , anu mangrupi putra Batari Kunti pangkolotna , palay pajeng adil ka dua ibu Pandawa kasebat. Lamun anjeunna milih Bima atawa Arjuna , mangka teu aya deui putra Batari Madrim anu jajar neruskeun turunan.

Sabot para Pandawa kedah ngajalanan mangsa nyamur di Karajaan Wirata , Nakula nyamur janten ahli rawat jaran kalawan jenengan samaran " Grantika " . Nakula ngiring perang di Kurusetra , sarta meunangkeun perang ageung kasebat.


Dina kitab Prastanikaparwa , nyaeta kitab katujuh belas tina gumujeng Astadasaparwa Mahabarata , dicaritaken yen Nakula tiwas dina lalampahan mangsa para Pandawa bade ngahontal penclut gunung Himalaya. Samemehna , Drupadi tiwas sarta disusul ku wargi sakembaranana Nakula nyaeta Sadewa. Sabot Nakula ngajengkang kana taneuh , Bima naros ka Yudistira, " Raka kuring , rai urang ieu kersaan pisan sarta penurut. Anjeunna oge kasep pisan sarta teu aya anu iasa nandingan. Naha anjeunna hirupna mung dugi dieu " . Yudistira anu wijaksana ngajawab, " Saleresna leres yen anjeunna kersaan pisan sarta gumbira ngajalankeun parentah urang.tapi kanyahoken ku anjeun yen Nakula reueus pisan ku kakasepna sarta henteu purun ngelehan. Alatan lampahna kasebat , anjeunna mung jumeneng dugi dieu " . Sanggeus ngadenge guaran Yudistira , mangka Bima sareng Arjuna neruskeun lalampahan maranehanana. Maranehanana ninggalkeun layon Nakula di dinya tanpa upacara huru layon anu sakedahna.


Nakula dina padalangan Sunda sareng Jawa disebut oge Pinten (jenengan tumuwuh-tumbuhan anu daunna iasa dianggo landong). Anjeunna mangrupi putra kaopat Prabu Tuduh jalan Dewanata , raja nagara Astinapura ti Batari Madrim , puteri Prabu Mandrapati sareng Batari Tejawati , ti nagara Mandaraka


Catatan penulis: Sekian posting kali ini dan terima kasih telah mengunjungi blog ini. Mohon lakukan cek ulang bila ingin menggunakan konten dari blog ini untuk menghindari dari kesalahan. Bila menemukan hal yang salah, ingin mengoreksi, ataupun ingin sekadar memberikan pesan maupun saran, jangan segan untuk meninggalkan comment. Post-post di blog ini berasal dari berbagai sumber dari mulai catatan pribadi, tugas, pekerjaan rumah, hingga ujian penulis dari sejak smp, sma, hingga perguruan tinggi sehingga tidak luput dari kesalahan. Namun, hal tersebut tidak berarti menjadikan semua konten tidak dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa konten memang ada yang bersumber dari website bahkan blog lain, tetapi banyak juga yang bersumber langsung dari buku dan jurnal. Untuk konten yang bersumber langsung dari buku dan jurnal, penulis selalu berusaha untuk mencantumkan sumber. Di saat waktu luang, penulis akan berusaha untuk meng-update serta meningkatkan kualitas konten. Sekali lagi terima kasih telah mengunjungi blog ini, semoga konten-konten yang ada dapat membantu dan menambah pengetahuan(DKW).

Tipe Lestusan Gunung Berapi


Sirkum Mediteranian, Pasifik dan Tipe Gunung Berapi
http://globespotes.blogspot.com/

 TIPE LETUSAN GUNUNG API 


Setiap gunung berapi memiliki karakteristik letusan (erupsi) tertentu yang dapat dilihat dari material yang dikeluarkan, intensitas erupsi, bentukan alam hasil erupsi dan kekuatan letusannya. Para ahli geologi membedakan letusan gunung api dalam 7 tipe yaitu:


1. Letusan Tipe Hawaii

Ciri-ciri letusan tipe Hawai antara lain: (1) lava yang dikeluarkan dari lubang kepundan bersifat cair (2) lava mengalir ke segala arah (3) Bentuk gunung yang dihasilkan tipe hawaai menyerupai perisai atau tameng. (4) skala letusannya relative lebih kecil namun intensitasnya cukup tinggi. Contoh gunung berapi dengan tipe letusan Hawaii antara lain: Gunung Maona Loa, Maona Kea, dan Kilauea di Hawaii.

2. Letusan Tipe Stromboli

Letusan tipe Stromboli memiliki ciri-ciri: (1) seringnya terjadi letusan-letusan kecil yang tidak begitu kuat, namun terus- menerus, dan banyak mengeluarkan efflata. Contoh, Gunung Vesuvius di Italia, Gunung Raung di Jawa, dan Gunung Batur di Bali. (1) Letusannya memiliki interval waktu hampir sama. Gunung api Stromboli di Kepulauan Lipari tenggang waktu letusannya 12 menit, artinya setiap 12 menit kawah melontarkan material padat berupa pasir, batu, dan abu. (2) material yang dimuntahkan berupa material padat, gas, dan batu Contoh tipe letusan Stromboli yaitu Gunung Vesuvius (Italia) dan Gunung Raung (Jawa).


http://globespotes.blogspot.com/

3. Letusan Tipe Vulkano

Tipe vulkano mempunyai ciri-ciri, yaitu (1) cairan magma yang kental dan dapur magma yang bervariasi dari dangkal sampai dalam, sehingga memiliki tekanan yang sedang sampai tinggi. Tipe ini merupakan tipe letusan gunung api pada umumnya. Contoh, Gunung Semeru di Jawa Timur, (2) besar kecilnya letusan didasarkan atas kekuatan tekanan dan kedalaman dapur magmanya.(3) daya rusak cukup besar. Contoh: Gunung Vesuvius dan Etna di Italia, serta Gunung Semeru di Jawa Timur.

4. Letusan Tipe Merapi

Letusan tipe ini mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah. Akibatnya, tekanan gas menjadi semakin bertambah kuat dan memecahkan sumbatan lava. Sumbatan yang pecah-pecah terdorong ke atas dan akhirnya terlempar keluar. Material ini menuruni lereng gunung sebagai ladu atau gloedlawine. Selain itu, terjadi pula awan panas (gloedwolk) atau sering disebut wedhus gembel. Letusan tipe merapi sangat berbahaya bagi penduduk di sekitarnya.


5. Letusan Tipe Perret atau Plinian

Tipe perret termasuk tipe yang sangat merusak karena ledakannya sangat dahsyat. Ciri utama tipe ini ialah letusan tiangan, gas yang sangat tinggi, dan dihiasi oleh awan menyerupai bunga kol di ujungnya. Contoh, letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 dan St. Helens yang meletus pada tanggal 18 Mei 1980 merupakan tipe perret yang letusannya paling kuat dengan fase gas setinggi 50 km. Karena letusannya sangat hebat, menyebabkan puncak gunung menjadi tenggelam dan merosotnya dinding kawah, kemudian membentuk sebuah kaldera.

6. Letusan Tipe Pelee

Letusan tipe ini biasa terjadi jika terdapat penyumbatan kawah di puncak gunung api yang bentuknya seperti jarum, sehingga menyebabkan tekanan gas menjadi bertambah besar. Apabila penyumbatan kawah tidak kuat, gunung tersebut meletus.

7. Letusan Tipe Sint Vincent

Letusan tipe ini menyebabkan air danau kawah akan tumpah bersama lava. Letusan ini mengakibatkan daerah di sekitar gunung tersebut akan diterjang lahar panas yang sangat berbahaya. Contoh: Gunung Kelud yang meletus pada tahun 1919 dan Gunung Sint Vincent yang meletus pada tahun 1902.Sumber

Catatan penulis: Sekian posting kali ini dan terima kasih telah mengunjungi blog ini. Mohon lakukan cek ulang bila ingin menggunakan konten dari blog ini untuk menghindari dari kesalahan. Bila menemukan hal yang salah, ingin mengoreksi, ataupun ingin sekadar memberikan pesan maupun saran, jangan segan untuk meninggalkan comment. Post-post di blog ini berasal dari berbagai sumber dari mulai catatan pribadi, tugas, pekerjaan rumah, hingga ujian penulis dari sejak smp, sma, hingga perguruan tinggi sehingga tidak luput dari kesalahan. Namun, hal tersebut tidak berarti menjadikan semua konten tidak dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa konten memang ada yang bersumber dari website bahkan blog lain, tetapi banyak juga yang bersumber langsung dari buku dan jurnal. Untuk konten yang bersumber langsung dari buku dan jurnal, penulis selalu berusaha untuk mencantumkan sumber. Di saat waktu luang, penulis akan berusaha untuk meng-update serta meningkatkan kualitas konten. Sekali lagi terima kasih telah mengunjungi blog ini, semoga konten-konten yang ada dapat membantu dan menambah pengetahuan(DKW).

Sirkum Mediteranian dan Pasifik


Sirkum Mediteranian, Pasifik dan Tipe Gunung Berapi
http://globespotes.blogspot.com/

SIRKUM PASIFIK DAN SIRKUM MEDITERANIAN
Pegunungan adalah daratan berbukit-bukit dan bergunung-gunung sehinga membentuk suatu rangkaian (sirkum). Ada dua sistem pegunungan lipatan muda di permukaan bumi sebagai berikut.
Sirkum Mediterania
Sirkum Medetarian berawal dari Pegunungan Alpen di Eropa kemudian menyambung ke pegunungan Himalaya di Asia lalu memasuki Indonesia melalui Pulau Sumatra. Jalur Sirkum Medetarian di Indonesia membentang dari Pulau Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Di Indonesia Sirkum Meditarian di Indonesia terbagi menjadi dua Busur, sebagai berikut :
• Busur Dalam Vulkanik
Busur dalam dari rangkaian Meditarian bersifat vulkanis. Yang menyababkan banyak Gunung api aktif di sekitar rangkaian Sirkum Meditarian. Contoh gunungapi tersebut adalah :Gunung Kerinci, Gunung Leuseur,dan Gunung Krakatau
• Busur Luar Nonvulkanik

Pengertian Hak Asasi Manusia Secara Lengkap

Pengertian Hak Asasi Manusia Secara Lengkap

Hak asasi manusia adalah hak kodrat yang dimiliki setiap pribadi manusia sejak berada di dalam kandungan dan dilahirkan hidup. HAM satu dengan yang lain harus saling menghormati, menghargai, dan saling pengertian bahkan HAM tidak boleh diganggugugat oleh siapa pun melainkan harus dijunjung tinggi. HAM bersifat universal, maksudnya dimanapun berada harus dipertahankan demi harga diri. HAM oleh pemerintah harus dijamin dan dilindungi agar tercipat lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera


Catatan penulis: Sekian posting kali ini dan terima kasih telah mengunjungi blog ini. Mohon lakukan cek ulang bila ingin menggunakan konten dari blog ini untuk menghindari dari kesalahan. Bila menemukan hal yang salah, ingin mengoreksi, ataupun ingin sekadar memberikan pesan maupun saran, jangan segan untuk meninggalkan comment. Post-post di blog ini berasal dari berbagai sumber dari mulai catatan pribadi, tugas, pekerjaan rumah, hingga ujian penulis dari sejak smp, sma, hingga perguruan tinggi sehingga tidak luput dari kesalahan. Namun, hal tersebut tidak berarti menjadikan semua konten tidak dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa konten memang ada yang bersumber dari website bahkan blog lain, tetapi banyak juga yang bersumber langsung dari buku dan jurnal. Untuk konten yang bersumber langsung dari buku dan jurnal, penulis selalu berusaha untuk mencantumkan sumber. Di saat waktu luang, penulis akan berusaha untuk meng-update serta meningkatkan kualitas konten. Sekali lagi terima kasih telah mengunjungi blog ini, semoga konten-konten yang ada dapat membantu dan menambah pengetahuan(DKW).