Struktur Pidato Biantara Bahasa Sunda

Struktur Biantara Bahasa Sunda

 • Salam Pamuka (Salam Pembuka)

  Assalamu’alaikum wr. wb.,

  Wilujeng Enjing(Selamat pagi)

  Wilujeng Siang (Selamat siang)

  Wilujeng Sonten (Selamat sore)

 • Mukadimah (Kata pengantar)

  Sadaya puji kagungan Alloh nu murbéng alam. Solawat sinareng salam mugi dilimpahkeun ka jungjunan urang sadaya, Nabi Muhammad saw.(islam)

  Sadaya puji ka Gusti anu agung,margi luhur rahmat sarta karunia ,urang sadaya iasa ngariung dina poe ieu (Netral)

 • Ngahaturkeun pangwilujeng ka nu hadir.

  Ibu sareng Bapa Guru hormateun sim kuring.

 • Eusi Biantara

  Dinten ieu téh kalintang bagjana kanggo sim kuring sadaya. Ogé janten dinten anu kalintang pikasediheunana. Bagja wiréh sim kuring sadaya tiasa lulus, sedih da apan sim kuring sadaya kedah ngarantunkeun ieu sakola, ogé ngantunkeun Ibu sareng Bapa Guru...... jst.

 • Sanduk-sanduk ménta dihampura jeung nepikeun du’a.

  Wilujeng kantun Ibu. Wilujeng kantun Bapa.... mung du’a anu ku sim kuring diteda sareng sihapunten anu kasuhun. Mugi Gusti nangtayungan

 • Salam Panutup

  Salam sejahtera haturan urang sadaya

  Assalamu’alaikum wr. wb.,

Komentar

Rekomendasi

Tanya

Postingan populer dari blog ini

Cerita Singkat Legenda Timun Mas

Cerita Singkat Legenda Danau Toba

Cerita Singkat Legenda Lutung Kasarung