Struktur Surat Pribadi Bahasa Sunda dan Contohnya

Struktur Surat pribadi Bahasa Sunda

 • Alamat Sarta Ping Serat (Alamat dan Tanggal Surat)

  Conto:

  Garut, 23 Agustus 208

  Tasikmalaya, 20 Maret 2020)

  Cililin, 2021

  Bandung, 2018

 • Salam Pamuka (Salam Pembuka)

  Conto:

  Assalamu’alaikum wr. wb.,

  Salam sono (Salam rindu)

  Salam kangen

  Salam deudeuh (Salam Sayang)

 • Kalimah Pamuka (Kalimat Pembuka)

  Conto:

  Kumaha damang? (Apa Kabar)

  Kumaha cageur?

 • Eusi Serat (Isi Surat)

  Conto ka hiji:

  Kuring hoyong ngedalkeun hatur nuhun seueur luhur bantuan Ibu Nurhayati salila ieu ku kituna abdi tiasa direkomendasikeun ku hulu sakola kanggo ngiring program pertukaran siswa ieu. Sarta Abdi kalintang keneh merlukeun bimbingan sarta dua ti Indung Nurhayati supados kagiatan diajar abdi salila di dieu tiasa mapan kalawan lancar sarta luyu harepan.

  Conto ka dua:

  Halo Mamat, kumaha kabar anjeun di ditu ayena? Mugia anjeun sarta kulawargi aya dina kaayaan sehat. Hanum, atos lami nya urang henteu patepang sasarengan deui, sabot urang lulus ti SMP weh, dugi ayeuna teu karasa urang arek lulus sakola SMA deui.

  Dina serat ieu oge hoyong mengabarkeun yen sanggeus lulus ti SMA, abdi bade neruskeun atikan ka Institut Teknologi Bandung. Abdi atos lami hoyong kuliah di dinya, bantosan ku du’ana nya? Lamun Hanum bade neruskeun atikan ka mana?

 • Panutup Serat (Penutup Surat)

  Conto:

  Sakieu hela sera ti abdi, mugi-mugi tiasa tepang, minggu payun. Hatur nuhun.

  Nya atos atuh ni, sakitu baé nya serat ti abdi.

  Sakitu serat anu abdi sampaikeun,hatur nuhun. )

  Sakitu baé téh anu tiasa abdi dugikeun dina serat ieu, mugia urang tiasa buru-buru kapanggih, amin.

 • Wasta Sarta Tawis (Nama dan Tanda Tangan)

  Conto:

  Rencang anjeun, Doni

  Sobat anjeun, Jajang

Komentar

Tanya

Postingan populer dari blog ini

Contoh Pelanggaran hak dan Pengingkaran kewajiban sebagai warga negara

Struktur Sesorah Bahasa Jawa dan Contohnya

Contoh Senyawa Karbon Organik dan Anorganik