Posts

Showing posts with the label Bahasa Sunda

Cerita Budak Buncir Bahasa Sunda

- Dina hiji dinten , Hyang nyarekan Pandawa margi Pandawa sarta Kurawa eta henteu kantos akur. Solusinya Pandawa sarta Kurawa kedah barobah kaayaan hiji kulawargi. Gatot Kaca bade dinikahkeun kalawan putri Astina,Déwi Lesmining Puri. Nanging tawaran ieu ditampik ku Gatot Kaca. Sanggem Gatot Kaca tacan hoyong nikah margi tacan sawawa. Padahal yuswana atos ±30 warsih. Sabenarnya Gatot Kaca eta rumaos lamun dibalik perjodohan ieu aya maksad sanes ti Kurawa.Hyang sarta Pandawa bersikeras Gatot Kaca kedah kawin. Teras Semar menceramahi Pandawa,ulah maksa rerencangan maraneh . Nanging Semar malih diciduhan sarta ditendang. Hyang miwarang Arjuna ngudag Gatot Kaca,paksa kadieu deui.akhirnya Gatot Kaca patepang kalawan Arjuna. Saterusna Arjuna sarta Gatot Kaca bertarung. Arjuna eleh ku Gatot Kaca. Gatot Kaca mawa lumpat diri ka Pertapaan Tutugan Gunung Parasu. Sesepuh di pertapan eta ngaranna Merakgaca. Kenging penerawangan Aki Merakgaca,Gatot Kaca eta sabenernya hoyong diracun ku Kurawa. “Tu…

10 Contoh Kalimat Pamuka Biantara Basa Sunda

NoConto Pamuka Biantara1Wilujeng Enjing Puji sareng syukur hayu sasarengan urang sadaya haturkeun ka Gusti anu Agung kumargi dina ieu waktos urang sadaya di pasihan kasehatan lahir sareng bathin.2Wilujeng Siang ka Sadayana. Ibu Guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan anu ku sim kuring dipikanyaah. Ti payun hayu urang kedalkeun puji sinareng sukur ka Allah SWT anu salawasna nyalindungan urang sadayana, solawat sareng salam kanggo Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah urang tiasa tepung lawung dina danget ieu, dina kaayaan bagja tur sehat.3Assalamu'alaikum Wr. Wb. Sampurasun !Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahiirobbikalayan hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieutempat kalawan dina kayaan sehat walafiat.4Assaalamualaikum Wr.Wb. Sateuacana, hayu urang panjatkeu puji sareng syukur ka Gusti Allah SWT. Anu tos maparinkeun rahmat-Na ka urang sadaya, dugi urang tiasa kempel di acara dinten ieu. Hadirin anu dipikahormat ku simkuring, Bapak Ka…

Contoh Biantara Bahasa Sunda Tentang Pencegahan Banjir

Pencegahan Banjir
Assalamualaikum Wr. Wb.

Wilujeng enjing, Salam sejahtera haturan urang sadaya.

Sadaya puji ka Gusti anu agung,margi luhur karunianya ,urang sadaya iasa ngariung dina poe ieu

Indonesia mangrupa nagara anu aya di gurat katulistiwa sarta diaping dua samudra,yaktos samudra pasifik sarta hindia. Indonesia oge perenahna diantara dua lepeng tektonik,yaktos Asia sarta Australia. Margi perkawis kasebat,Indonesia dilimpahi kalawan taneuh anu subur,langit cerah sapanjang warsih,sarta loba ci (hujan) hujan anu nyekapkeun. tapi,alatan lokasi geografis kasebat,Indonesia barobah kaayaan rentan ka musibah alam,boh alami atawa kalakuan jalmi. Musibah alam kasebat diantarana sepertos kahuruan leuweung,lini bumi,gunung bitu,tsunami,sarta sanes-sanes. salah sahiji musibah alam kasebat nyaeta banjir

Banjir ku kagiatan jalmi mangrupa musibah anu jalaran ku kagamah na sistem drainase ku kituna lumangsung penggenangan cai sacara berlebih. Waktos musibah ieu lumangsung,wewengkon anu terdampak ba…

Contoh Paguneman Singkat Bahasa Sunda tentang Gempa Bumi

Paguneman KahijiPak Guru: selamat pagi,ayeuna urang bade diajar ngeunaan lini(Gempa).Cecep : Emangna ayeuna lini?Pak Guru: Henteu,nanging urang kedah nyiapkeun lamun lini lumangsung.Cecep : Naon persiapannya pak?Pak Guru: Anu kahiji,urang kedah teurang tempat ngariung. Saha anu teurang , ke manten urang kedah angkat waktos lumangsung lini?Neneng : Kuring Pak,urang kedah ngariung dina lapang teu aya.Pak Guru: Leres,jawaban anu singer. Aya deui anu kedah urang pigawe?Neneng : Urang oge henteu kenging panik.Cecep : Hartina,anu urang kedah pigawe waktos lumangsung lini nyaeta angkat nuju tempat kabuka sarta henteu panik.Pak Guru: Leres,Emut,lamun lini lumangsung,urang henteu kenging panik.Paguneman KaduaJajang : " Sep,anjeun terang henteu? Tadi wengi aya lini. "Asep : " Nya,abdi terang,abdi dugi ujug-ujug labuh margi lini eta. "Jajang : " Pikasieuneun kalintang. "Asep : " Nanging,apakah anjeun tatu. "Jajang : " Henteu,abdi damang . …

Contoh Biantara Singkat Bahasa Sunda Mengenai Perpisahan SMA

Wilujeng énjing,Saniskanten puji haturan pangeran,margi luhur rahmatnya ,urang sadaya iasa ngariung dina dinten anu cerah ieuBapa sareng Ibu Guru hormateun sim kuring.Rerencangan sim kuring anu sim kuring cintaDinten ieu téh kalintang bagjana kanggo sim kuring saparakanca. Tapi deuih janten dinten anu kalintang pikasediheun. Bagja wiréh sim kuring saparakanca tiasa lulus, sedih da apan sim kuring saparakanca kedah ngantunkeun ieu sakola, ogé ngantunkeun Ibu sareng Bapa Guru.Henteu karasaeun,ahirna waktos ieu anjog. Henteu karasaeun,ahirna waktos ieu anjog. Serasa anyar kamari ngasupan sakola. Pilari rerencangan,pilari rencang,sarta mitembeyan pilari elmu. Henteu karasaeun,tilu warsih parantos langkung. Henteu karasaeun,ieu pisan waktuna ngedalkeun wilujeng kantun.Bapa,ibu,hatur nuhun tina sagala elmu anu parantos dibikeun ka urang. Salami tilu taun sim kuring nyuprih élmu di dieu, seueur pisan pangalaman anu moal tiasa kahihilapkeun. Utamina pangala…

Contoh Guguritan Bahasa Sunda Kasih Ibu

Asih IndungResmiatiNéléngnéngkung asih indungnu ngayuga beurang peutingbeurang dijaga kamelangpeuting dijaring kaélingmuga manjang dina beurangmuga éling dina peutingNéléngnéngkung muga nanjungindung nu ngaping ngajaringmasing bisa ngawang-ngawangngalingling di indung peutingngalanglang di méga malangngapung di langit awakingAnaking ketug jajantunggetih indung anu weningnapas ema anu hérangulah rék rungsing ku peutingsing tahan ku panas beurangdunya pinuh ku tarucingHidep kudu bisa neguheusina masing kapanggihhidep téh geura tataharkeur bekel di alam lahirsing bisa muka silokawarisan ti nini akiHirup lir tumpak parahunu ngangkleung tengah jaladrinataran ombak sagaramun bisa ngajaga dirihidep mo katalangsarabisa waluya walagri(Dicutat tina buku Guguritan, dipilih jeung dipanganteuran ku Ajip Rosidi, penerbit Kiblat, taun 2011, kaca 115)

Struktur Biantara Bahasa Sunda (+ Contoh)

Struktur Biantara Bahasa SundaSalam Pamuka (Salam Pembuka)Assalamu’alaikum wr. wb.,Wilujeng Enjing(Selamat pagi)Wilujeng Siang (Selamat siang)Wilujeng Sonten (Selamat sore)Mukadimah (Kata pengantar)Sadaya puji kagungan Alloh nu murbéng alam. Solawat sinareng salam mugi dilimpahkeun ka jungjunan urang sadaya, Nabi Muhammad saw.(islam)Sadaya puji ka Gusti anu agung,margi luhur rahmat sarta karunia ,urang sadaya iasa ngariung dina poe ieu (Netral)

(Contoh Salam Pembuka & Mukadimah Yang lain)
Ngahaturkeun pangwilujeng ka nu hadir.Ibu sareng Bapa Guru hormateun sim kuring.Eusi BiantaraDinten ieu téh kalintang bagjana kanggo sim kuring sadaya. Ogé janten dinten anu kalintang pikasediheunana. Bagja wiréh sim kuring sadaya tiasa lulus, sedih da apan sim kuring sadaya kedah ngarantunkeun ieu sakola, ogé ngantunkeun Ibu sareng Bapa Guru...... jst.Sanduk-sanduk ménta dihampura jeung nepikeun du’a.Wilujeng kantun Ibu. Wilujeng kantun Bapa.... mung du’a anu ku sim kuring diteda sareng si…

Cerita Budak Buncir bahasa indonesia

Image
Versi Bahasa Sunda

Cerita wayang golek bahasa sunda, Budak Buncir - Pada satu hari , Hyang memarahi Pandawa karena Pandawa dan Kurawa itu tidak pernah akur. Solusinya Pandawa dan Kurawa harus menjadi sebuah keluarga. Gatot Kaca akan dinikahkan dengan putri Astina, Déwi Lesmining Puri. Tapi tawaran ini ditolak oleh Gatot Kaca. Katanya Gatot Kaca belum mau menikah karena belum dewasa. Padahal umurnya sudah ±30 tahun. Sabenarnya Gatot Kaca itu merasa kalau dibalik perjodohan ini ada maksud lain dari Kurawa. Hyang dan Pandawa bersikeras Gatot Kaca harus kawin. Terus Semar menceramahi Pandawa, jangan memaksa teman kalian . Tetapi Semar malah diludahi dan ditendang. Hyang menyuruh Arjuna mengejar Gatot Kaca, paksa kesini lagi.Akhirnya Gatot Kaca bertemu dengan Arjuna. Kemudian Arjuna dan Gatot Kaca bertarung. Arjuna kalah oleh Gatot Kaca. Gatot Kaca melarikan diri ke Pertapaan Tutugan Gunung Parasu. Sesepuh di pertapan itu namanya Merakgaca. Hasil penerawangan Aki Merakgaca, Gatot Ka…

Sajarah Tokoh jeung panokohan Pawayangan Basa Sunda

Wayang nyaeta seni lalajoaneun awit Indonesia anu ngembang pesat di Pulo Jawa sarta Bali. Pintonan ieu oge populer di sababaraha wewengkon sepertos Sumatera sarta Semenanjung Malaya oge ngabogaan sababaraha budaya wayang anu terpengaruh ku kabudayaan Jawa sarta Hindu.
UNESCO,lembaga anu membawahi kabudayaan ti PBB,dina 7 Nopember 2003 netepkeun wayang minangka lalajoaneun kalangkang boneka tersohor ti Indonesia,hiji pusaka mahakarya dunya anu tak ternilai dina seni ngomong (Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity).
Saleresna,pintonan boneka tak ngan aya di Indonesia margi seueur deui nagara sanes anu ngabogaan pintonan boneka. Nanging pintonan kalangkang boneka (Wayang) di Indonesia ngabogaan gaya ceuk sarta unikna tersendiri,anu mangrupa mahakarya awit ti Indonesia. Haturan eta pisan UNESCO memasukannya ka lebet Daptar Representatif Budaya Takbenda Pusaka Jalmi dina warsih 2003.
Tak aya buktos anu nembongkeun wayang parantos aya sateuacan ageman Hindu…

Sadewa Basa Sunda

Image
Tokoh wayang nu lain >>> Sadewa

Sadewa atawa Sahadewa (nalika Sansakerta: सहदेव , sahadeva) , nyaeta saurang protagonis dina wiracarita Mahabarata. Anjeunna nyaeta lepat saurang Pandawa , mung benten sareng Yudistira , Bima , sarta Arjuna anjeunna mah nyaeta anakna Batari Madrim , adina Batari Kunti. Anjeunna nyaeta wargi kembarna Nakula.


Sadewa boga akal dina elmu astronomi kenging bingbingan resi Drona. Sajaba ti eta , anjeunna oge seueur pangartina dina perkawis ngangon sapi. Ku alatan eta anjeunna iasa nyamur janten pangangon waktos di nagri Wirata anu dicaritaken dina Wirataparwa. Salila nyamur di Karajaan Matsya anu dipingpin ku Raja Wirata , Sadewa tanggel waler ngarawat sapi sarta sumpah jajar maehan Raja Gandara , Sangkuni , anu parantos ngakaya Sadewa sareng kulawargi Pandawa lianna sapanjang jumeneng. Anjeunna junun nyumponan sumpahna haturan maehan Sangkuni dua dinten saacan perang Baratayuda lekasan.


Diantara lima Pandawa , Sadewa anu nu mawi anom. C…

Nakula Basa Sunda

Image
Tokoh wayang nu lain >>> NakulaNakula (nalika Sansakerta: नकुल , Nakula) , nyaeta saurang inohong protagonis dina wiracarita Mahabarata. Anjeunna teh anakna Batari Madrim , raka ipar Batari Kunti.

Nurutkeun Mahabarata , sakembar Nakula sareng Sadewa ngabogaan pangabisa istimiwa dina ngarawat jaran sareng sapi. Nakula digambarken salaku jalmi anu ngahibur pisan manah. Anjeunna oge taliti dina ngajalankeun pancenna sarta sok nitenan kabangor lancekna , Bima. Nakula oge ngabogaan kamaheran dina maenken pakarang pedang.

Waktos para Pandawa ngarandapan pangbuangan di jero leuweung , kaopat Pandawa (Bima , Arjuna , Nakula , Sadewa) palastra alatan nginum cai racun tina hiji dinya. Mangsa roh goib mere kasempetan ka Yudistira supados milih lepat sahiji ti kaopat barayana haturan dihirupkeun deui , Yudistira milih Nakula supados dihirupkeun deui. Perkawis ieu kajadian margi Nakula putra Batari Madrim pangkolotna , sarta Yudistira , anu mangrupi putra Batari Kunti pangk…

Sajak pendek Bahasa Sunda

biantara bahasa sunda , tentang Banjir

Image
Kumpulan Biantara Sunda Tentang Banjir   Versi Bahasa Indonesia: Pidato Banjir Bahasa IndonesiaStruktur Biantara Bahasa Sunda Biantara Kahiji
Banjir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu Rerencangan abdi anu abdi sayangi Ibu Yeti salaku pangajar anu abdi Hormati Puji sareng syukur abdi panjatkeun ka illahi Rabbi anu parantos maparing nikmat jeung ngizinkeun urang sadayana ngumpul ti dieu
(Contoh Kalimat Pembuka Yang lain) Salawat sarta salam ka junjungan Nabi besar Nabi Muhammad S.A.W Dinten ieu abdi bade medalkeun perkawis banjir . Banjir nyaeta salah sahiji musibah anu sering terjadi ti Indonesia. Banjir biasana disebabkeun ku kasumbatna saluran cai kusabab sampah.