Postingan

Menampilkan postingan dengan label Basa Jawa

Sesorah Bahasa Jawa Tentang Banjir

Banjir

Wilujeng Enjang

Dhumateng bapak kepala sekolah

Dhumateng bapak kaliyan ibu guru

Dhumateng sedaya kanca ingkang kula tresnani

Hadirin ingkang kulo tresnani lan kula hurmati

Puji saha syukur kita panjataken dumateng Gusti ingkang sampun daya rahmat lan hidayahipun kagem kita sedaya. sahinggo kita sedaya saged makempal wonten ing papan punika kanthi keadaan sehat wal afiat

sugeng enjing. ibu lan bapak guru ingkang kula hormati. indonesia inggih nagari ingkang sugih ajeng sumber alam. ananging, wonten sisi sanes, indonesia asring dipunlanda bencana alam. salah satunggaling bencana alam kasebat inggih punika bena . bena angsal kedados kalih alami lan amargi ulah manungsa. wanci bena kedados, ajeng timbul pinten-pinten kerisakan lan icalipun korban jiwa. Banjir sing disebabake dening kegiatan manungsa yaiku bencana sing disebabake gangguan saka sistem saluran banyu nyebabake stagnasi banyu sing berlebihan. Nalika kacilakan kasebut kedadeyan, wilayah sing kena pengaruh bakal ngalami kerugian abot. Kesalahan asring ora bisa ditrapake nalika kacilakan kasebut. Dampak negatif kayata ngrusak infrastruktur omah, sekolah, toko, dalan, pasar, lan liya-liyane uga bisa kedadeyan lan duwe pengaruh marang ekonomi lokal.

Pramila, kita siyap wiwit saiki amarga ora ana sing ngerti persis lan kapan ana bencana. Ayo kita elinga yen pencegahan luwih becik tinimbang ngobati. wonten saenipun, kita sami nglampahaken persiapan lan pencegahan bencana bena . tuladha upaya kasebat inggih punika mbucal sampah ing panggenanipun lan nglampahaken gugur gunung kalih rutin.

Mekatena pidato ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi saged nggina kagem kita sedaya ugi mugi-mugi Allah SWT tansah ngreksa kasarasan kita sedaya.

Nyuwun pangapunten menawi wonten klintu tembung, amargi kawula namunga manungsa ingkang mboten luput saking kalepatan. Inggil mirenganipun kawula aturaken sembah nuwun.

Sesorah Singkat Bahasa Jawa Tentang Banjir

Banjir

Assalamu’alaikum wr. wb.,

Wilujeng Enjang

Dhumateng bapak kepala sekolah

Dhumateng bapak kaliyan ibu guru

Dhumateng sedaya kanca ingkang kula tresnani

Hadirin ingkang kulo tresnani lan kula hurmati

Puji saha syukur kita panjataken dumateng Gusti ingkang sampun daya rahmat lan hidayahipun kagem kita sedaya. sahinggo kita sedaya saged makempal wonten ing papan punika kanthi keadaan sehat wal afiat

Banjir sing disebabake dening kegiatan manungsa yaiku bencana sing disebabake gangguan saka sistem saluran banyu nyebabake stagnasi banyu sing berlebihan. Nalika kacilakan kasebut kedadeyan, wilayah sing kena pengaruh bakal ngalami kerugian abot. Kesalahan asring ora bisa ditrapake nalika kacilakan kasebut. Dampak negatif kayata ngrusak infrastruktur omah, sekolah, toko, dalan, pasar, lan liya-liyane uga bisa kedadeyan lan duwe pengaruh marang ekonomi lokal.

Pramila, kita siyap wiwit saiki amarga ora ana sing ngerti persis lan kapan ana bencana. Ayo kita elinga yen pencegahan luwih becik tinimbang ngobati

Mekatena pidato ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi saged nggina kagem kita sedaya ugi mugi-mugi Allah SWT tansah ngreksa kasarasan kita sedaya.

Nyuwun pangapunten menawi wonten klintu tembung, amargi kawula namunga manungsa ingkang mboten luput saking kalepatan. Inggil mirenganipun kawula aturaken sembah nuwun.

Struktur Sesorah Bahasa Jawa dan Contohnya

Struktur Sesorah Bahasa Jawa

 • Salam Pembuka

  Assalamu’alaikum wr. wb.,

  Wilujeng Enjang(Selamat pagi)

  Wilujeng Siyang (Selamat siang)

  Wilujeng Sonten (Selamat sore)

 • Purwaka basa (Mukadimah/Pembuka)

  Dumateng bapak kepala sekolah

  Dumateng bapak kaliyan ibu guru

  Dhumateng sedaya kanca ingkang kula tresnani

  Hadirin ingkang kulo tresnani lan kula hurmati

  Puji saha syukur kita panjataken dumateng Gusti ingkang sampun daya rahmat lan hidayahipun kagem kita sedaya. sahinggo kita sedaya saged makempal wonten ing papan punika kanthi keadaan sehat wal afiat

  (atau)

  Puji syukur kita aturaken dhumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung

 • Suarasa Basa (Isi Pidato)

  Banjir sing disebabake dening kegiatan manungsa yaiku bencana sing disebabake gangguan saka sistem saluran banyu nyebabake stagnasi banyu sing berlebihan. Nalika kacilakan kasebut kedadeyan, wilayah sing kena pengaruh bakal ngalami kerugian abot. Kesalahan asring ora bisa ditrapake nalika kacilakan kasebut. Dampak negatif kayata ngrusak infrastruktur omah, sekolah, toko, dalan, pasar, lan liya-liyane uga bisa kedadeyan lan duwe pengaruh marang ekonomi lokal.

 • Dududtan (Kesimpulan)

  Pramila, kita siyap wiwit saiki amarga ora ana sing ngerti persis lan kapan ana bencana. Ayo kita elinga yen pencegahan luwih becik tinimbang ngobati

 • Pangarep ngarep

  Mekatena pidato ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi saged nggina kagem kita sedaya ugi mugi-mugi Allah SWT tansah ngreksa kasarasan kita sedaya.

 • Wasana Basa (Penutup)

  Nyuwun pangapunten menawi wonten klintu tembung, amargi kawula namunga manungsa ingkang mboten luput saking kalepatan. Inggil mirenganipun kawula aturaken sembah nuwun.

Generator Nama Anak Perempuan Jawa, Jawa Kuno, dan Sansekerta

Generator Nama Anak Perempuan Jawa, Jawa Kuno, dan Sansekerta

Nama Anak Anda Akan Muncul Di sini

Generator Nama Anak Laki laki Jawa, Jawa Kuno, dan Sansekerta

Generator Nama Anak Laki laki Jawa, Jawa Kuno

Nama Anak Anda Akan Muncul Di sini

Pidato Singkat Bahasa Jawa Tentang Banjir

Banjir (bena)
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Salam sejahtera kunjuk kita sedaya sedaya. kanca kanca ingkang kula tresnani,
ibu/Bapak guru ingkang kula bektosi. 


setunggal-tama manggaa kita sedaya panjatkan puji uga syukur datheng ing Tuhan ingkang mupu Esa, amargi kaliyan izinnya kita sedaya sedaya saged dhateng dipunmriki. 


dinten niki, kula kersa memaparkan perihal masalah bena. bena ngrupikaken bencana alam ingkang asring kedadosan ing Indonesia, sae ing daerah kithan kersaa pandhusunan. kita sedaya sedaya mangertos menawi bena mbekta kathah permasalahan. bena ndamel tiyang kecalan griyanipun, panyambut damelanipun, ndhawahaken sesakit, uga ingkang paling awon yaiku merenggut nyawa. bena pancen saged sangking dening alam, nanging ingkang asring kedadosan justru bena ingkang sangking dening manusia.

 
bena saged sangking dening bencana alam kados badai, tsunami uga bentenipun. senaosa mekaten, aktivitas manusia ngrupikaken penyebab paling ageng kedadosanipun bena. lepen ingkang sakedahipun mengalirkan toya justru tersumbat dening sampah. wana, panggen penyerapan uga penyimpanan toya, justru ditebang telas. Daerah pangreden dipunpundi toya mlebeti siti justru dipunwungu wungon-wungon. taksih kathah aktivitas manusia bentenipun ingkang saged murugaken bena. senaosa mekaten, sanes nduwe artos bena mboten saged dicegah.

 
bena ingkang sangking dening alam bokmenawi badhe langkung rekaos dicegah, nanging sanes nduwe artos kita sedaya namung saged mendel badan. kaliyan numindakake hal-hal positif, kita sedaya saged mencegah bena akibat aktifitas manusia. kengungkukan paling sederhana ingkang saged kita sedaya tumindakake yaiku mbucal sampah ing panggenipun kajengipun mboten menyumbat aliran toya. salajengipun manggaa tumindakake 3 R, reduce, reuse, uga recycle. 3 R ingkang kita sedaya tumindakake saged ngirangi sampah ingkang enten. Tahapan salajengipun yaiku kaliyan nanem wit. kaliyan enten kathahipun wit, toya badhe gampil ngasring siti uga mencegah entenipun genangan toya. kengungkukan sederhana kesebat mboten namung mencegah bena, nanging ugi dampak awon benten ingkang dipunamergikaken bena. sarehdenten punika manggaa kita sedaya numindakake kebiyasan kesebat awiti saking sakmenika. 


cekap semanten pidato ingkang saged kaping ngantosaken niki. mugi-mugi hal ingkang kula kaping ngantosaken niki saged beruga kunjuk kita sedaya sedaya. mit apunten menawi enten kalepatan. 


Wassalamualaikum,
semanten uga matur nuwun.

Rekomendasi

Tanya