Posts

Showing posts with the label Basa Jawa

Pidato Singkat Bahasa Jawa Tentang Banjir

Image
Banjir (bena)


AssalamualaikumWarahmatullahiWabarakatu,
Salamsejahtera kunjuk kita sedaya sedaya. 


kanca kanca ingkang kula tresnani,
ibu/Bapak guru ingkang kula bektosi. 

setunggal-tama manggaa kita sedaya panjatkanpuji uga syukur datheng ing Tuhan ingkang mupu Esa, amargi kaliyan izinnya kita sedaya sedaya saged dhateng dipunmriki. 

dinten niki, kula kersa memaparkanperihalmasalah bena. bena ngrupikaken bencanaalam ingkang asring kedadosan ing Indonesia, sae ing daerah kithan kersaa pandhusunan. kita sedaya sedaya mangertos menawi bena mbekta kathah permasalahan. bena ndamel tiyang kecalan griyanipun, panyambut damelanipun, ndhawahaken sesakit, uga ingkang paling awon yaiku merenggutnyawa. bena pancen saged sangking dening alam, nanging ingkang asring kedadosan justru bena ingkang sangking dening manusia.

bena saged sangking dening bencanaalam kados badai,tsunami uga bentenipun. senaosa mekaten, aktivitasmanusia ngrupikaken penyebab paling ageng kedadosanipun bena. lepen ingkang sakedahip…